Gebruiksvoorwaarden (disclaimer)

Het gebruik van deze website houdt in dat de volgende gebruiksvoorwaarden integraal worden aanvaard:

Aansprakelijkheid

Via deze website, en bij uitbreiding ook onze mailings, informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze.
Op regelmatige tijdstippen wordt deze website gecontroleerd en geüpdatet zodat we u steeds actuele informatie ter beschikking kunnen stellen. Telek.be geeft echter geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid. Wij wijzen dan ook iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van de bladzijden van deze website, met inbegrip van het nemen van enige beslissing of het stellen van enige handeling als gevolg van de informatie opgenomen in deze website.

Beschikbaarheid van de website

Wij doen al het mogelijke om deze website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen. Hiervoor zijn we echter ook afhankelijk van derden. Wij behouden ons dan ook het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken vanwege een, al dan niet tijdelijke, stopzetting of vanwege een technische redenen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor de gebruiker of voor derden.

Links naar andere websites

Sommige links verwijzen naar andere websites beheerd door derden of naar inhoud die ons door derden wordt aangeleverd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze gegevens en websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als een instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt.

Verspreiding informatie

De gegevens op deze site hebben een louter informatief karakter en het is geenszins de bedoeling om ze te verspreiden in enige jurisdictie waar zulks verboden of gelimiteerd zou zijn. Gebruikers dienen zich van het bestaan van dergelijke beperkingen te vergewissen en overeenkomstig te handelen.

Auteursrecht en intellectueel eigendom

Deze website en domeinnaam zijn ons eigendom. Tenzij anders aangegeven, is de inhoud van de website eigendom van ons, of wordt beheerd door ons, of in licentie gegeven aan ons. Dit omvat alle titels, teksten, audio en grafische inhoud. Daarnaast vallen ook het ontwerp, de lay-out, de database, de software en de functionaliteit onder deze copyrightregels. Alle reproducties moeten schriftelijk worden aangevraagd en door ons worden goedgekeurd. Enkel linken naar onze website of de inhoud ervan is wel toegestaan.

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens worden opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met de GDPR-richtlijnen:

  • De eigen persoongsgegevens kunnen ten alle tijden ingezien worden en op eenvoudige vraag verwijderd worden uit onze databases met uitzondering van de wettelijk vereiste gegevens (o.a. boekhouding).
  • Alle klachten of opmerkingen i.v.m. persoonsgegevens worden geregistreerd en indien nodig aangepast of verwijderd. De betrokkene zal van de wijziging een bevestiging krijgen binnen de 72 uren.
  • In geval van een datalek in de persoonsgegevens zullen we, binnen de wettelijk verplichte 72 uren, zowel de betrokkenen als de officiële instanties hiervan op de hoogte brengen.
  • Persoonsgegevens worden NOOIT doorgeven aan derden vanwege commerciële redenen. Uitzonderlijk kan dit wel bij wettelijke verplichting, noodzaak of overmacht. De betrokkene zal hiervan op de hoogte gesteld worden.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje op de computer van de websitebezoeker.

Deze website gebruikt ENKEL functionele cookies (PHP-sessiecookies). Deze zijn noodzakelijk voor het goed werken van de website. Ze onthouden bijvoorbeeld welke versie van PHP wordt gebruikt, de taal van de website, de getoonde pagina, enz. De cookies worden bij het verlaten van de website (=einde sessie) automatisch gewist.

Andere cookies zijn o.a. analytische cookies, deze meten je websitebezoek (hoe je op de website terecht gekomen bent, welke pagina's je bezoekt, enz.). Hiervoor worden vaak scripts van derden (o.a. Google Analytics) gebruikt. Hierdoor krijgt niet alleen de bezocht website, maar ook deze andere partij(en) toegang tot jouw (geanonimiseerd) surfgedrag.

Nog een ander type cookies zijn de tracking cookies. Deze hebben tot doel jou als internetgebruiker te identificeren op één of meerdere websites. Er wordt een profiel opgemaakt aan de hand van jouw surfgedrag en gebruikt om gericht reclame te tonen oif andere marketingdoeleinden. Omdat tracking cookies meestal worden geplaatst vanaf externe domeinen wordt ook gesproken over third party cookies.

Op deze website worden GEEN analytische of tracking cookies gebruikt.

Toegangsverbod tot de website

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de website of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon:
- die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden;
- die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten;
- die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden;
- die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden.
Wij behouden ons eveneens het recht voor om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze website is de Belgische wet van toepassing en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.